Voorwaarden

bg-small-slider

Bel, SMS of Whatsapp nu voor uw striptease naar onze Hot-Line: 06-215 35 008

Voorwaarden

Onze voorwaarden
Aanwezig dienen te zijn;
Goedwerkende cd-speler (ook geschikt voor “eigen gebrande” cd’s). In overleg is meestal ook gebruik van muziek op iPod/Telefoon of USB-stick mogelijk.
Nette kleedruimte om vooraf even om te kleden (overleg bij de boeking met Striptease Service Nederland indien dit niet aanwezig is)
Stoel voor het “slachtoffer”, liefst zonder armleuningen.

Harde en schone ondergrond.
Indien de striptease in een openbare gelegenheid plaats gaat vinden: heeft u toestemming van de eigenaar voor dit optreden?
(indien het optreden onverhoopt hierdoor geen doorgang kan vinden, bent u de volledige gage verschuldigd!)
Veiligheid: indien het optreden door ongeregeldheden verstoord wordt, kan de stripper het optreden voortijdig beëindigen met behoud van de volledige gage.
Ook ongewenste intimiteiten/handtastelijkheden vallen hier onder, uitgezonderd uiteraard handelingen die door de stripper “aangeboden” worden, zoals inoliën, helpen met losmaken van kleding, lapdance etc.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor diefstal/zoekraken van kleding etc. tijdens het optreden. Indien noodzakelijk, dient men voor voldoende toezicht zorg te dragen.

Tijd van optreden
Bij de boeking van een act, wordt afgesproken op welke datum en op welke tijd de act plaats zal vinden. Door vele redenen, zoals slecht weer, pech onderweg etc. kan echter niet altijd de uitvoering van de act exact op tijd plaatsvinden. De optredende persoon, of Striptease Service Nederland, zal telefonisch contact op nemen met de contactpersoon, indien de afgesproken tijd niet te realiseren is en het optreden later zal worden uitgevoerd. Indien het optreden meer dan 2 uur na de geplande tijd gaat plaats vinden, kan de act kosteloos geannuleerd worden.

Garantie
Zodra u een stripper heeft geboekt en er een prijs incl. reiskosten vastgesteld is, blijft deze prijs altijd van kracht en wordt dus nimmer hoger. Ook indien door overmacht een andere stripper van verder weg moet komen, zijn de extra reiskosten voor rekening van Striptease Service Nederland.
Annulering
Annuleringen tot 24 uur voor de boeking zijn kosteloos, tenzij vooraf schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. Op de dag zelf kan in uitzonderlijke gevallen conform de leveringsvoorwaarden het volledige bedrag minus reiskosten in rekening worden gebracht, een en ander naar oordeel van Striptease Service Nederland. Let op: is de geboekte persoon reeds onderweg naar de locatie van het optreden of wordt ter plaatse de boeking geannuleerd, wordt altijd de volledige gage in rekening gebracht!

Alle leveringen en bemiddelingen volgens onze leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossier 090.66156. Op aanvraag zenden wij u graag een exemplaar van onze leveringsvoorwaarden kosteloos toe.
All transactions are subject at the Chamber of Commerce in Arnhem (k.v.K. dossier 090.66156)

2016 © Copyright - Budgetstrippers